Ταμείο - Προγραμμα Εσοδων Εξοδων, Ελληνικο

Unknown 6:34 PM


Το Ταμείο είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των εσόδων και των εξόδων σας χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών είσπραξης ή εντολών πληρωμής.

Περιέχει χαρακτηριστικά όπως:

* Πελατολόγιο
* Κατηγορίες πελατών για την ομαδοποίηση τους
* Δαπάνες
* Κατηγορίες δαπανών για ομαδοποίηση
* Προβολή εισπράξεων - οφειλών πελάτη
* Προβολή πληρωμών - οφειλών σε προμηθευτές - δαπάνες
* Ταμείο
* Σύνολα Οφειλών - Πληρωμών ανά κατηγορία
* Εκτυπώσεις
* Backup - Restore
* Ημερολόγιο
* Λειτουργία και από USB stickSearch

Like our posts? Subscribe to get Freedownlinks news

Select No. of Posts per page

Followers

Stats